ชื่อ นางสาวกรรณิการณ์ ใจกล้า (จ๋า)
เกิดวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2530
ภูมิลำเนาเดิม 119/2 หมู่ 10 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ